نمونه سوال جغرافیای دهم انسانی نوبت اول دی ماه با جواب

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

 نمونه سوال جغرافیای دهم انسانی نوبت اول دی ماه با جواب

بسیاری از والدینی که دارای دانش آموز دهم انسانی هستند، علاقه دارند که ذهن فرزند خود را برای پذیرش مباحث درسی و یادگیری هر چه بهتر آن‌ها آماده سازند.
درس جغرافیای ایران جزو درس‌هایی است که برای یادگیری نیاز به تمرین و پیگیری زیادی دارد.

لذا از جمله راه حل‌های پیشنهادی برای یادگیری این درس، آشنایی با انواع نمونه سوالات و حل کردن آن‌هاست.

با این کار، علاوه بر تشخیص نقاط ضعف و ایرادات دانش‌آموز کلاس دهم انسانی در درس جغرافیای ایران، میزان یادگیری و خلاقیت او در پاسخ به سوالات با راه‌حل‌های متنوع نیز بهبود می‌یابد.

با توجه به این موضوع در ادامه چند سری از انواع نمونه سوالات نوبت اول جغرافیای ایران دهم متوسطه دوم رشته انسانی برای دانش آموزان کلاس دهم انسانی ارائه شده است که با دریافت و دانلود آن ها می توانید میزان یادگیری فرزند دهم خود را تاحد زیادی افزایش دهید .

سوالات نوبت اول جغرافیای ایران دهم متوسطه دوم رشته انسانی دی ماه

دانش‌آموزان پایه دهم انسانی برای آماده‌سازی بیشتر خود برای امتحانات نوبت اول جغرافیای ایران دهم متوسطه دوم باید با مراجعه به نمونه سوالات سال‌های گذشته این درس علاوه بر آشنایی با نوع سوالات و تنوع آن‌ها با انواع راه‌حل‌های قابل قبول برای هریک از سوالات این درس نیز آشنا شوند .

مطالعه انواع سوالات نوبت اول درس جغرافیای ایران پایه دهم متوسطه دوم رشته انسانی باعث آشنایی با میزان سختی و آسانی سوالات این دوره آشنا شده و از ضطراب و نگرانی‌های دانش‌آموزان دهم متوسطه نیز کاسته شود.

با توجه به موضوعات مطرح شده، در این قسمت چند سری از نمونه سوالاتجغرافیای ایران برای دانش آموزان پایه دهم انسانی، به صورت رایگان قابل دریافت می باشد.

نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایراندهم متوسطه دوم نوبت اول رشته انسانی

خلافی

بسیاری از والدینی که دارای دانش آموز دهم انسانی هستند، علاقه دارند که ذهن فرزند خود را برای پذیرش مباحث درسی و یادگیری هر چه بهتر آن‌ها آماده سازند.
درس جغرافیای ایران جزو درس‌هایی است که برای یادگیری نیاز به تمرین و پیگیری زیادی دارد.
لذا از جمله راه حل‌های پیشنهادی برای یادگیری این درس، آشنایی با انواع نمونه سوالات و حل کردن آن‌هاست.

با این کار، علاوه بر تشخیص نقاط ضعف و ایرادات دانش‌آموز کلاس دهم انسانی در درس جغرافیای ایران، میزان یادگیری و خلاقیت او در پاسخ به سوالات با راه‌حل‌های متنوع نیز بهبود می‌یابد.

با توجه به این موضوع در ادامه چند سری از انواع نمونه سوالات نوبت اول جغرافیای ایران دهم متوسطه دوم رشته انسانی برای دانش آموزان کلاس دهم انسانی ارائه شده است که با دریافت و دانلود آن ها می توانید میزان یادگیری فرزند دهم خود را تاحد زیادی افزایش دهید .

سوالات نوبت اول جغرافیای ایران دهم متوسطه دوم رشته انسانی دی ماه

دانش‌آموزان پایه دهم انسانی برای آماده‌سازی بیشتر خود برای امتحانات نوبت اول جغرافیای ایران دهم متوسطه دوم باید با مراجعه به نمونه سوالات سال‌های گذشته این درس علاوه بر آشنایی با نوع سوالات و تنوع آن‌ها با انواع راه‌حل‌های قابل قبول برای هریک از سوالات این درس نیز آشنا شوند .

مطالعه انواع سوالات نوبت اول درس جغرافیای ایران پایه دهم متوسطه دوم رشته انسانی باعث آشنایی با میزان سختی و آسانی سوالات این دوره آشنا شده و از ضطراب و نگرانی‌های دانش‌آموزان دهم متوسطه نیز کاسته شود.

با توجه به موضوعات مطرح شده، در این قسمت چند سری از نمونه سوالاتجغرافیای ایران برای دانش آموزان پایه دهم انسانی، به صورت رایگان قابل دریافت می باشد.

###
نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایراندهم متوسطه دوم نوبت اول رشته انسانی
%0A%20%20%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%0A %0A%0A%20%20

%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

%0A%20%20%0A%20%20%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%0A%20%20
%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1
%D9%86%D8%A7%D9%85.
.
.
%D8%B3%D9%86.
.
.
%D8%B4%D9%87%D8%B1.
.
.
%0A%20%20%0A%20%20

%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%20%D9%87%D8%A7:

%0A%20%20%0A%20%20
%0A%20%20%20%20
em:
%0A%20%20%20%20
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%86.
%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20
strong:
%0A%20%20%20%20
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%86.
%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20
dt:
%0A%20%20%20%20
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.
%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20
li:
%0A%20%20%20%20
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA.
%0A%20%20
%0A%20%20%0A%20%20

%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87:

%0A%20%20%0A%20%20
  %0A%20%20%20%20
 • %D9%86%D8%A7%D9%85:%20.
  .
  .
 • %0A%20%20%20%20
 • %D8%B3%D9%86:%20.
  .
  .
 • %0A%20%20%20%20
 • %D8%B4%D9%87%D8%B1:%20.
  .
  .
 • %0A%20%20
%0A%0A

%0A

%D8%B3%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7:
%0A
 • %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C:%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
  %20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%88%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.
 • %0A
 • %D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C:%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%88%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF.
  %20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.
 • %0A
 • %D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C:%20%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.
  %20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF.
 • %0A

  %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20em%D8%8C%20strong%D8%8C%20dt%20%D9%88%20li%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.
  %20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84:%0A%0A%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%D8%8C%20%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF:%0A%0A

  %0A%20%20
  %D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C:
  %0A%20%20
  %D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86%20em%D8%8C%20strong%D8%8C%20dt%20%D9%88%20li%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.
  %0A%20%20
  %D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D9%BE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF.
  %0A
  %0A%0A
   %0A%20%20
  • %D8%AA%DA%AF%20em:%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.
  • %0A%20%20
  • %D8%AA%DA%AF%20strong:%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.
  • %0A%20%20
  • %D8%AA%DA%AF%20dt:%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF.
  • %0A%20%20
  • %D8%AA%DA%AF%20li:%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.
  • %0A

  %0A%0A

  %D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20

  %0A

  %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.
  %20%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%B1%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.

  %0A

  %D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF.
  %20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B0%D9%87%D9%86%20%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.

  %0A

  %D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85:

  %0A%0A%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  %D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20
  estelam.
  net/admin/Files/upload/1072139058joghrafi%2010%20dars%201.
  pdf%22>%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20:%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20
  %20estelam.
  net/admin/Files/upload/2051993622joghrafi%2010%20dars%202.
  pdf%22>%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20:%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D9%88%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D8%AF%20%D8%B1%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%20
  estelam.
  net/admin/Files/upload/1630968482arabi%2010%20fasl%203.
  pdf%22>%20estelam.
  net/admin/Files/upload/1764741827joghrafi%2010%20dars%203.
  pdf%22>%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20:%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20
  estelam.
  net/admin/Files/upload/1418958910joghrafi%2010%20dars%204.
  pdf%22>%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20:%20%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20
  estelam.
  net/admin/Files/upload/1758573126joghrafi%2010%20dars%205.
  pdf%22>%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%20:%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
  %0A

  %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20:

  %0A%0A

  %D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF.
  %20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%DB%8C%D8%A1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%20%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.
  %20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%20%D9%88%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.
  %20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.

  %0A

  %D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%8C%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF.
  %20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%8C%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.
  %0A%0A%20%20%20%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%DA%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF.
  %0A%0A%20%20%20%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%AF%20%D8%AA%DA%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF.
  %0A%0A%20%20%20%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%AF%20

  %D8%AA%DA%AF
  %20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%20%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF.
  %0A%0A%20%20%20%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%AF%20
 • %D8%AA%DA%AF
 • %20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.

  %0A

  %D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%D9%94%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.
  %20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.
  %20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.
  %0A%0A%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%D9%94%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.
  %20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.
  %20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%DA%86%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.

  %0A

  %D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3:%0A

  %0A%20%20
  %D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
  %0A%20%20
  %D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.
  %0A%20%20
  %D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
  %0A%20%20
  %D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%D8%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
  %0A%20%20
  %D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2
  %0A%20%20
  %D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%BE%D9%84%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
  %0A%20%20
  %D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
  %0A%20%20
  %D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
  %0A

  %0A%0A

  %D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF:%20net/blog/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%22>%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C

  %0A

  %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%88%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF.
  %20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF.

  %0A%0A%0A">

  سوالات پر تکرار

  1. سوالات متداول درباره متن

   1.
   می‌توانید درباره نوع دروس و کلاس دهم انسانی توضیح دهید؟
   بله، درس‌هایی مانند جغرافیای ایران در کلاس دهم انسانی برای دانش‌آموزان مورد تدریس قرار می‌گیرند.
   این دروس نیازمند تمرین و پیگیری مداوم هستند تا دانش‌آموزان بتوانند مفاهیم و مطالب درسی را به خوبی یاد بگیرند.
   2.
   چرا باید با نمونه سوالات آشنا شویم و آن‌ها را حل کنیم؟
   آشنایی با نمونه سوالات و حل کردن آن‌ها برای بهبود یادگیری و خلاقیت در حل مسائل مورد نیاز است.
   همچنین، با حل سوالات می‌توان نقاط ضعف و ایرادات خود را درک کرد و راه‌حل‌های متنوع برای حل آن‌ها را امتحان کرد.
   3.
   چگونه می‌توانم بهبود یادگیری فرزندم را در درس جغرافیای ایران افزایش دهم؟
   با دریافت و حل کردن نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران، می‌توانید میزان یادگیری و خلاقیت فرزند خود را در پاسخ به سوالات این درس افزایش دهید.
   همچنین، پیگیری مراحل درس و مطالعه منابع مرتبط با درس جغرافیای ایران نیز می‌تواند به بهبود یادگیری کمک کند.
   4.
   چرا باید سوالات نوبت اول جغرافیای ایران را حل کنیم؟
   حل سوالات نوبت اول جغرافیای ایران برای آماده‌سازی دانش‌آموزان برای امتحانات پایان ترم بسیار مفید است.
   این سوالات می‌توانند تأمین کننده یک نگرانی کمتر در مورد آزمون‌ها و افزایش آمادگی دانش‌آموزان برای آن‌ها باشند.

  نتیجه گیری

  با توجه به مفاهیم مطرح شده در متن و اهمیت یادگیری و مطالعه جغرافیای ایران برای دانش آموزان پایه دهم انسانی، تمرین و حل سوالات نمونه می‌تواند بهبود یادگیری و خلاقیت دانش آموزان را در پاسخ به سوالات این درس تقویت کند.
  از طرفی با حل این تمرینات می‌توان نقاط ضعف و قوت دانش آموز را در درس جغرافیای ایران شناسایی کرد و میزان یادگیری او را افزایش داد.

  بنابراین، توصیه می‌شود که دانش آموزان به سرعت اقدام به حل این تمرینات نمایند و با استفاده از منابع تمرینات فصل به فصل، به یادگیری مطالب درسی جغرافیای ایران بپردازند.