شرایط صدور قرار ترک تعقیب

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

شرایط صدور قرار ترک تعقیب

مقاله درباره‌ی شرایط صدور قرار ترک تعقیب صحبت می‌کند.
یکی از شروط‌های صدور قرار ترک تعقیب، عدم وجود شکایت کیفری یا حکم جرمی است.

قرار ترک تعقیب در واقع مانند قرار منع تعقیب عمل می‌کند و با تقاضای صاحب مدعی یا قرارضا صادر می‌شود.
شرایط صدور این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۹۹۲ تعریف شده است.

قرار ترک تعقیب را می‌توان یک توافق برای متوقف شدن و ترک تحقیقات درباره جرم و تعقیب متهم دانست.
درخواست دهنده قرار ترک تعقیب حق ترک تعقیب متهم را دارد، اما این بدان معنا نیست که او راضی است، زیرا رضایت متفاوت از ترک تعقیب است.

امکان تقاضای مجدد تعقیب متهم در قرار ترک تعقیب وجود ندارد و شاکی تا یک سال فقط یکبار می‌تواند از دادگاه تقاضای تعقیب مجدد متهم را داشته باشد.
برای صدور قرار ترک تعقیب، باید شرایط مشخص شده در قانون آیین دادرسی کیفری، نظیر عدم وجود اثر مثبت برای ادامه تعقیب و بازداشت متهم، رفع تهدید و خطر عمومی، عدم ضرورت نگهداری متهم در بازداشت و تضمین عدم فرار متهم را رعایت کرد.

لازم به ذکر است که قرار ترک تعقیب تنها زمان محدودی صالح است و در صورت عدم رعایت شرایط، لغو می‌شود.

خلافی

طبق قانون آئین دادرسی کیفری، پس از انجام تحقیقات اولیه در دادسرا، بازرس یا دادیار مسئول پرونده ملزم به صدور یکی از موارد نهایی است و نتایج تحقیقات خود را اعلام می‌کند.
موارد نهایی صادر شده در دادسرا شامل قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت یا کیفرخواست است و هر کدام شرایط و آثار خاص خود را دارند.

یکی از انواع متصرف شدن تعقیب مشروط به وجود شرایط خاصی است که در صورت درخواست شاکی، قرار خواهد گرفت و منجر به متوقف شدن روند تجویز مجازات و تعقیب متهم می‌شود.
فرآیند متصرف شدن تعقیب تنها برای جرایمی که شرایط مربوط به آن را دارند، ممکن است.

با توجه به حجمی که ما به صدور قرار ترک تعقیب می‌دهیم، در این مقاله قصد داریم توضیح دهیم که چه معنایی برای این قرار داشته باشد و اینکه با مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، چه شرایطی برای صدور آن وجود دارد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، با ما همراه باشید.

قرار ترک تعقیب چیست

برای توانایی ارائه پاسخ، باید شرایط صادره شده برای قرار ترک تعقیب را تعریف کنیم.
قرار ترک تعقیب مانند قرار منع تعقیب یکی از انواع قرارهای صادره از دادسرا است.
شرایط صدور قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۹۹۲ توضیح داده شده است.

یکی از نوع‌های قرارهایی که از سوی دادسرا صادر می‌شود، قرار ترک تعقیب نام دارد.
این قرار، با توجه به نامش، باعث متوقف شدن و ترک تحقیقات درباره جرم و تعقیب متهم می‌شود.
علت توقف رسیدگی به جرم در قرار ترک تعقیب، این است که شاکی در جرایمی که قابل گذشته هستند، از تمامی شکایت‌های خود صرفنظر کرده است.

در واقع، شاکی درخواست می‌کند تا در مورد ترک تعقیب متهم حق خود را داشته باشد.
اما این بدان معنا نیست که او راضی است، چرا که رضایت تفاوت مهمی دارد و آن این است که در ترک تعقیب، امکان تقاضای مجدد تعقیب متهم وجود ندارد.
شاکی فقط تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، تنها یک بار می‌تواند از دادگاه تقاضای تعقیب مجدد متهم را داشته باشد.

در حقیقت، به طور کلی می‌توان گفت که هنگامی که بین شاکی و شخصی که شاکی از وی شکایت دارد، توافقی برقرار می‌شود، این توافق برای از بین بردن ادامه‌ی روند شکایت توسط شاکی تصدیق می‌شود و شاکی موافقت می‌کند که از ادامه دادن شکایت خود صرف نظر کند.

البته، بایستی توجه فرمایید که برای صدور این قرار، می‌بایست به شرایط خاصی طبقه‌بندی شوید که به عنوان شرایط صدور قرار ترک تعقیب در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
در این مقاله، قصد داریم شرایط صدور قرار ترک تعقیب را به شما توضیح دهیم.

شرایط و مراحل صدور قرار ترک تعقیب

همانطور که صدور قرار مجرمیت، قرار منع تعقیب و سایر قرارهای صادره از سوی دادسرا، دارای شرایط مخصوص به خود است، صدور قرار ترک تعقیب نیز شرایط ویژه‌ای دارد.
در این بخش از مقاله به تفصیل درباره نحوه و شرایط صدور قرار ترک تعقیب صحبت خواهیم کرد.
برای صدور قرار ترک تعقیب، براساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، وجود شرایط زیر ضروری است:1.
شکایت یا درخواست صاحب مدعی یا قرارضا در خصوص ترک تعقیب مجرم.
2.
عدم وجود اثر مثبت برای ادامه تعقیب و بازداشت متهم.
3.
رفع تهدید و خطر عمومی.
4.
عدم ضرورت نگهداری متهم در بازداشت.
5.
تضمین عدم فرار متهم.
توجه داشته باشید که قرار ترک تعقیب فقط زمان محدودی صالح است و در صورت عدم رعایت شرایط لغو می‌شود.

برای اصدار قرار ترک تعقیب، لازم است که مورد متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار گیرد.

از میان شروط دیگر برای صدور حکم تعقیب، یکی این است که درباره‌ی پرونده، شکایت کیفری یا حکم جرمی صادر نشده باشد.

برای درخواست قرار تعقیب باید جرمی رخ داده باشد که در دسته جرائم قابل گذشت قرار گیرد.
در صورتی که جرم قابل گذشت نباشد، حتی با درخواست شاکی، نمی‌توان قرار تعقیب را صادر کرد.

باید فرد شاکی، مراتب رضایت خود را به مقامات قضایی اعلام کرده و از طریق صدور قرار ترک تعقیب، درخواست خود را ارائه دهد.

سوالات پر تکرار

  1. "ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی تاکید می‌کند که عدهٔ زن بعد از مرگ همسر چهار ماه و ده روز است.
    طبق این قانون، زن می‌تواند پس از انقضای این مدت با شخص دیگر ازدواج کند.
    درقرآن نیز تأکید شده است که زنان بعد از مرگ همسر باید ادامهٔ زندگی را در نظر بگیرند.
    پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه مدت برای زن باردار عدهٔ زندگی پس از مرگ همسر است؟"

نتیجه گیری

نتیجه قوی:دارایی‌های مقامات قضایی و تعقیب متهمان برای بسیاری از افراد جامعه موضوعی آشنا و حذف تعقیب یک جرم مورد نظر از پرونده می‌تواند به نظر برسد ناتوان ضمانت‌گرایی است که می‌تواند به متهم مفید باشد.
در حقیقت، یکی از انواع قرارهایی که با توجه به نامش به صورت واضح باعث توقف ادامه تحقیقات جرم می‌شود، قرار ترک تعقیب است.

این قرار، با شرایط ویژه خود، به شاکی اجازه می‌دهد تا از ترک تعقیب متهم نتیجه بگیرد.
با این حال، رضایت خود شاکی تا حدی که در صدور قرار ترک تعقیب در نظر گرفته می‌شود، تأثیری ندارد.

همچنین، باید به خاطر داشت که تنها یک سال پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی می‌تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد.
برای اینکه قرار ترک تعقیب صادر شود، شرایط خاصی باید مؤثر باشد شامل: درخواست صاحب مدعی یا قرارضا برای ترک تعقیب، عدم اثر مثبت ادامه تعقیب و بازداشت متهم، رفع تهدید و خطر عمومی، عدم ضرورت نگهداری متهم در بازداشت و تضمین عدم فرار متهم.

با این حال، باید توجه داشت که قرار ترک تعقیب تنها تحت شرایط خاصتر اعمال می‌شود و در صورت نقض هر یک از این شرایط، لغو می‌شود.