ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات

در این مرحله، برای دسترسی به سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات، باید روی گزینه "سامانه صورت معاملات" که در پایین صفحه قرار دارد، کلیک کنید.
درمرحله اول برای ورود به سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات، لازم است به قسمت "صورت معاملات فصلی الکترونیکی" رفته و از طریق آن، فاکتورهای خرید را برای مالیات ثبت کنید.

در این مرحله، برای مودیان محترمی که قصد دارند هنگام پرداخت مالیات، فاکتورهای خرید خود را ثبت کنند، لازم است بر روی گزینه "ایجاد" کلیک کنند.
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید، می توانید راهنمای تصویری را نیز مشاهده کنید.

قوانین مختلفی برای دریافت مالیات وجود دارد.
یکی از انواع اصلی مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است که به صورت غیر مستقیم بر روی کالاها و خدمات در هر مرحله‌ای از تولید و مصرف آنها، به مصرف کنندگان اعمال می‌شود.

بنابراین، جهت پرداخت این مالیات لازم است مدارک و اسناد مورد نیاز فراهم شود.
بعلاوه، در تنظیم صورتحساب خرید، باید قیمت برای هر تعداد کالا یا خدمت فروخته شده، میزان تخفیف، نوع و مقدار مالیات نیز به طور دقیق ذکر شود.

بایستی توجه شود که تنظیم صورتحساب خرید و ارائه آن، وابسته به آن است که در زیر صورتحساب خرید، مهر و امضا شده باشد و هیچ خرده کوبی در آن ایجاد نشده باشد.
برای ارسال و ثبت فاکتورهای خرید، راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره برد.

آیا افرادی که مکلف به ارسال اطلاعات مالیاتی خود در سامانه ارسال معاملات فصلی هستند، می‌توانند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های اینترنتی، فاکتورهای خرید خود را ثبت کنند؟موضوعاتی که در قسمت قبلی بررسی شدند عبارتند از آشنایی با فاکتور خرید و سیستم ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات به صورت مختصر توضیح داده شد.
حالا، افرادی که قصد دارند فاکتورهای خرید را ثبت کنند تا بتوانند میزان مالیات بر ارزش افزوده را استعلام کنند، ممکن است این سوال را مطرح کنند که فرایند ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات چگونه است؟فروشندگان کالاها و خدماتی که مشمول قانون مالیات ارزش افزوده هستند و می بایست بر اساس قوانین، مالیات مذکور را محاسبه و پرداخت کنند.

بنابراین، آنها مکلف هستند تا فاکتور خرید را به خریداران خود ارائه دهند.
عدم انجام این تکلیف می‌تواند باعث مواجهه فروشنده‌ها با جرائم مالیاتی مانند جرم فرار مالیاتی شود.

اما سؤالی که پیش می‌آید این است: فاکتور خرید به چه معناست؟در پاسخ به این سؤال که فاکتور خرید چیست، می‌توان گفت که فاکتور خرید نوعی سند است که به وسیله آن، فروشنده کالا یا خدمت مورد نظر، با درج اطلاعات ضروری درباره کالا و خدمات خریداری شده، صحت اطلاعات روی صورتحساب یا فاکتور خرید را تأیید کرده و به خریدار تحویل می‌دهد.
اطلاعاتی که در فاکتورهای خرید درج می‌شود شامل جزئیاتی است همچون نوع و ماهیت کالا یا خدمت، تعداد، قیمت نهایی و سایر موارد مرتبط می‌باشد.

در قسمت قبل، به بررسی موضوع فاکتور خرید پرداختیم.
این قسمت در واقع مربوط به تعریفی است که بر اساس آن، فاکتور خرید یک اسناد مالی است که برای پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده، ضروری است.

قوانین مالیات مستقیم تعیین می‌کند که افراد باید فاکتور خرید خود را هر سه‌ماه یکبار، در بازه ۴۵ روز به سازمان مالیاتی کشور ارائه دهند تا بتوانند مالیات خود را پرداخت کنند.
دقت کنید که ارائه فاکتور خرید، امری ضروری است و بدون آن نمی‌توان مالیات را پرداخت کرد.

خلافی

در قانون، قوانین مختلفی برای دریافت مالیات وجود دارد.
یکی از انواع اصلی مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است که به صورت غیر مستقیم بر روی کالاها و خدمات در هر مرحله‌ای از تولید و مصرف آنها، به مصرف کنندگان اعمال می‌شود.
بنابراین، جهت پرداخت این مالیات لازم است مدارک و اسناد مورد نیاز فراهم شود.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، ثبت فاکتورهای خرید و فروش کالاها و خدمات برای تمامی مشمولان و مودیان مالیاتی الزامی و اجباری است.
این ثبت باید از طریق سامانه مربوطه انجام شود و به منظور پرداخت مالیات، روش ثبت فاکتورهای خرید در سامانه چگونه استفاده می شود؟

برای جواب دادن به این پرسش، در این مقاله به مفهوم و اهمیت فاکتور خرید می‌پردازیم و سپس روش‌های ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات را بررسی خواهیم کرد.
همچنین، نحوه ثبت این فاکتورها در سامانه مالیاتی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فاکتور خرید چیست

فروشندگان کالاها و خدماتی که مشمول قانون مالیات ارزش افزوده هستند و می بایست بر اساس قوانین، مالیات مذکور را محاسبه و پرداخت کنند.
بنابراین، آنها مکلف هستند تا فاکتور خرید را به خریداران خود ارائه دهند.
عدم انجام این تکلیف می‌تواند باعث مواجهه فروشنده‌ها با جرائم مالیاتی مانند جرم فرار مالیاتی شود.
اما سؤالی که پیش می‌آید این است: فاکتور خرید به چه معناست؟

در پاسخ به این سؤال که فاکتور خرید چیست، می‌توان گفت که فاکتور خرید نوعی سند است که به وسیله آن، فروشنده کالا یا خدمت مورد نظر، با درج اطلاعات ضروری درباره کالا و خدمات خریداری شده، صحت اطلاعات روی صورتحساب یا فاکتور خرید را تأیید کرده و به خریدار تحویل می‌دهد.
اطلاعاتی که در فاکتورهای خرید درج می‌شود شامل جزئیاتی است همچون نوع و ماهیت کالا یا خدمت، تعداد، قیمت نهایی و سایر موارد مرتبط می‌باشد.

نکته‌ای که باید آن را در نظر داشت: فاکتورهای خرید برای پرداخت مالیات دو نوع دارند.
نوع اول فاکتورهای غیررسمی هستند.
این نوع فاکتورها صرفاً برای اطلاع مشتریان صادر می‌شوند.
از طرف دیگر، فاکتورهای رسمی روی فرم‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی درج می‌شوند.
فاکتورهای رسمی به دلیل استفاده در پرداخت مالیات ارزش افزوده، باید به صورت خاصی تنظیم شوند؛ در غیر این صورت، ممکن است باعث جریمه فروشنده شوند.

"اطلاعاتی که باید در فاکتور خرید سازمان امور مالیاتی درج شود عبارتند از شماره سریال یا شماره فاکتور (شماره سریال قرمز) که از جمله مهم‌ترین اطلاعات است.
همچنین، اطلاعات خریدار و فروشنده نیز باید در فاکتور خرید وارد شوند.
به عنوان مثال، کد اقتصادی، شناسه ملی، کد ملی، شماره ثبت، آدرس، کد پستی و شماره تلفن طرفین معامله.
"

بعلاوه، در تنظیم صورتحساب خرید، باید قیمت برای هر تعداد کالا یا خدمت فروخته شده، میزان تخفیف، نوع و مقدار مالیات نیز به طور دقیق ذکر شود.
بایستی توجه شود که تنظیم صورتحساب خرید و ارائه آن، وابسته به آن است که در زیر صورتحساب خرید، مهر و امضا شده باشد و هیچ خرده کوبی در آن ایجاد نشده باشد.

سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات

در قسمت قبل، به بررسی موضوع فاکتور خرید پرداختیم.
این قسمت در واقع مربوط به تعریفی است که بر اساس آن، فاکتور خرید یک اسناد مالی است که برای پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده، ضروری است.
قوانین مالیات مستقیم تعیین می‌کند که افراد باید فاکتور خرید خود را هر سه‌ماه یکبار، در بازه ۴۵ روز به سازمان مالیاتی کشور ارائه دهند تا بتوانند مالیات خود را پرداخت کنند.
دقت کنید که ارائه فاکتور خرید، امری ضروری است و بدون آن نمی‌توان مالیات را پرداخت کرد.

برای ارسال و ثبت فاکتورهای خرید، راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره برد.
آیا افرادی که مکلف به ارسال اطلاعات مالیاتی خود در سامانه ارسال معاملات فصلی هستند، می‌توانند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های اینترنتی، فاکتورهای خرید خود را ثبت کنند؟ همچنین از تگ‌های HTML مانند ونیز در متن استفاده کنید.

پاسخ به این سوال بله است.
مودیان مالیاتی در حال حاضر می‌توانند فاکتورهای خرید را از طریق سامانه ثبت فاکتورهای خرید اینترنتی نیز ثبت کنند.
در این بخش، ابتدا به معرفی سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات می‌پردازیم و در قسمت بعد، روش ثبت فاکتور خرید در این سامانه به منظور پرداخت مالیات را بررسی خواهیم کرد.

قبل از بحث در مورد "سامانه ثبت فاکتور خرید برای مالیات"، باید به یک نکته اشاره کنیم.
وبسایت سازمان مالیاتی کشور به نشانی www.
intamedia.
ir، امکانات متنوعی در حوزه مالیات به شهروندان ارائه می‌دهد.
این امکانات شامل پرداخت بدهی‌های مالیاتی، تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی و ارائه صورت معاملات فصلی الکترونیکی است.
همچنین، در این سامانه می‌توانید نام کاربری و کلمه عبور خود را ثبت کنید.

سیستم ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات، یکی از زیرمجموعه‌های این وبسایت است.
افرادی که قصد دارند فاکتورهای خرید خود را ثبت کنند، می‌توانند از این سیستم استفاده کنند.
برای این منظور، کافیست در مرورگر اینترنت خود عبارت "سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی" را جستجو کرده و وارد سایت اولیه با آدرس tax.
gov.
ir شوند.

درمرحله اول برای ورود به سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات، لازم است به قسمت "صورت معاملات فصلی الکترونیکی" رفته و از طریق آن، فاکتورهای خرید را برای مالیات ثبت کنید.

در این مرحله، برای دسترسی به سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات، باید روی گزینه "سامانه صورت معاملات" که در پایین صفحه قرار دارد، کلیک کنید.
این کادر در تصویر زیر با دقت مشخص شده است.

ورود به سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات نیازمند ثبت نام مودی مالیاتی در سامانه است.
برای ورود به سامانه باید ابتدا نام کاربری و کلمه عبور را دریافت کنید.
بعد از ورود اطلاعات مزبور و تصویر امنیتی، مودیان می توانند گزارش های خرید و فروش خود را ثبت کنند و فاکتورهای خرید خود را به ثبت برسانند.

در بخش بعد، روش ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات در سامانه سازمان امور مالیاتی را به طور کامل بررسی خواهیم کرد تا مودیان عزیز بتوانند با استفاده از راهنمای تصویری آن، فاکتورهای خرید خود را از طریق سامانه ثبت کنند.

نحوه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات

موضوعاتی که در قسمت قبلی بررسی شدند عبارتند از آشنایی با فاکتور خرید و سیستم ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات به صورت مختصر توضیح داده شد.
حالا، افرادی که قصد دارند فاکتورهای خرید را ثبت کنند تا بتوانند میزان مالیات بر ارزش افزوده را استعلام کنند، ممکن است این سوال را مطرح کنند که فرایند ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات چگونه است؟

در پاسخ به این سؤال، باید بیان کنیم که برای مالیات، ضرورتی به ثبت فاکتورهای خرید وجود دارد.
برای انجام این کار، لازم است به سامانه مربوطه وارد شوید.
چگونگی ورود به این سامانه در قسمت قبل به طور خلاصه توضیح داده شده است.
همچنین در یک مقاله جداگانه که با عنوان "سایت سازمان امور مالیاتی کشور" در دسترس است، می توانید جزئیات بیشتری را مطالعه کنید و با سایر خدمات آن نیز آشنا شوید.
پس از ورود به سامانه و وارد کردن نام کاربری و رمزعبور، صفحه ای مطابق شکل زیر را مشاهده خواهید کرد.
در این صفحه، شما باید بر روی گزینه "گزارش خرید" کلیک کنید.
در پاسخ به این سؤال، باید بیان کنیم که برای مالیات، ثبت فاکتورهای خرید ضروری است.
برای انجام این کار، لازم است به سامانه مربوطه وارد شوید.
چگونگی ورود به این سامانه به طور خلاصه در قسمت قبل توضیح داده شده است.
همچنین در یک مقاله جداگانه با عنوان "سایت سازمان امور مالیاتی کشور" می توانید جزئیات بیشتر را بخوانید و با سایر خدمات آن نیز آشنا شوید.
پس از ورود به سامانه و تکمیل نام کاربری و رمزعبور، صفحه ای مطابق تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد که بر روی گزینه "گزارش خرید" باید کلیک کنید.

در این مرحله، برای مودیان محترمی که قصد دارند هنگام پرداخت مالیات، فاکتورهای خرید خود را ثبت کنند، لازم است بر روی گزینه "ایجاد" کلیک کنند.
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید، می توانید راهنمای تصویری را نیز مشاهده کنید.

سوالات پر تکرار

 1. توجه داشته باشید که استعلام آنلاین ممنوع الخروجی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
  با استفاده از این امکان، شما می‌توانید از وضعیت ممنوعیت خروج خود آگاهی واضحتری کسب کنید.
  مقادیر متفاوتی که توسط مقامات قضایی تعریف شده‌اند، شامل افراد ممنوع‌الخروج و شرایط آنها را تشریح می‌کند.
  در صورت برخورد با مسئله و گرفتن تصمیم ممنوعیت خروج از شما توسط بازپرس، شما فرصتی مدت ۱۰ روز را برای اعتراض به این تصمیم در اختیار دارید و می‌توانید از این حق خود در دادگاه پاسخگویی کنید.
  در صورت تثبیت تصمیم ممنوعیت خروج از این دادگاه، شما اجازه دارید که در دادگاه تجدیدنظر استان به مدت ۱۰ روز دیگر اعتراض نمایید.
  تعریف اشخاص ممنوع‌الخروج از کشور عبارت است از:١.
  افرادی که بر اساس اعلام کتبی مقامات قضایی، حق خروج را ندارند.
  ٢.
  افرادی که به دلیل تکدی، تبانی، ارتکاب جرایم سرقت و کلاهبرداری یا داشتن سابقه بدنام در خارج از ایران، ممنوع الخروج هستند.
  ٣.
  افرادی که مسافرت خارج از کشور آنها توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شده است.
  ٤.
  افرادی که بدهی مالیاتی و دیوان عدلی و ثبت اسناد دارند و نقض تعهدات خود را ثابت کرده‌اند.
  از این رو، استفاده از استعلام آنلاین ممنوع الخروجی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به شما در یافتن اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت خود کمک کند.
  همچنین، اعتراض در مراجع قضایی مناسب در صورت لزوم، می‌تواند شما را در حفظ حقوق و موازین قانونی یاری نماید.

نتیجه گیری

نتیجه‌ی قوی: در این مقاله، توضیح دادیم که برای دسترسی به سامانه ثبت فاکتورهای خرید برای مالیات، باید به قسمت "سامانه صورت معاملات" در پایین صفحه مراجعه کرده و بر روی گزینه "ایجاد" کلیک کنید.
همچنین تنظیم و ارسال صورتحساب خرید و توجه به اطلاعات مربوطه نیز الزامی است.

علاوه بر این، فاکتور خرید یک سند مالی است که صحت اطلاعات روی صورتحساب را تأیید می‌کند و برای پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده ضروری است.
بنابراین، ارائه فاکتور خرید به سازمان مالیاتی کشور امری ضروری و الزامی است تا بتوان مالیات را پرداخت کرد.