نمونه قرارداد صلح عمری

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

نمونه قرارداد صلح عمری

ماده ۱ - طرفین: مورد ۸ - آگاهی طرف‌های متفقین از شرایط ماده دوم- درباره سازش، محدودیت‌ها و مکان آن: متصالحین، بدون نیاز به اجازه از طرف مصالح، می‌توانند تعمیرات اساسی و حتی تغییرات در ظاهر صلح را انجام دهند.
متصالحین در حین مطالعه سند و آشنایی با محتویات، جزئیات، مستندات و محدودیت‌های آن به همراه تعیین میزان صلح برای هر فرد، با اطلاع کامل و با رضایت خود این سند را با حضور شاهدان مورد تأیید خود امضا کردند.

تبصره: متصالحین توافق کرده‌اند که برای مدت ۳۰ سال پس از تاریخ انعقاد قرارداد، امکان فسخ قرارداد در صورت نیاز وجود دارد.
این اقدام برای فسخ صلح عمری توسط داور انجام خواهد شد.

بر اساس اعترافات متفاهمان و تصالح‌طلبان، آن‌ها به عنوان افرادی مجاز به معامله شناخته می‌شوند و هیچ مسئولیتی نتیجهٔ بیانات خود را به طور شخصی بر عهده نمی‌گیرند.
من شخصی متصالح هستم، به نام.

.
/خانم.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
و فرزند .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

با شماره شناسنامه .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
صادره از.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

، متولد.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
و با شماره ملی .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
آدرس من .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

به طور اصلی با خودم و یا با ولایتم / قیمومتم / وصایتم / وکالتم / نمایندگی .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
است که به توسط سند .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

و با تمام اختیارات نسبت به انجام معامله می‌توانم.
تبصره: شرط داوریکه در اینجا ذکر شده، به عنوان یک موافقت‌نامه مستقل و مجزا از قرارداد اصلی در نظر گرفته می‌شود و هیچ تأثیری از لحاظ فسخ یا انفساخ در قوانین مرتبط نداشته و در هرصورت ملزم کننده است.

براساس اظهار و اقرار ارائه شده، مصالح و منافع مربوط به مصالحه قبلاً به هیچ فردی واگذار نشده است.
با این حال، طبق این سند، افراد متصالحه‌کننده به منظور بهره‌برداری در طول عمر خود از این منافع استفاده رایگان خواهند کرد و مصالحه شده را همچنان در اختیار خود خواهند داشت.

همچنین، بر اساس شرایط توافق، مصالحه‌کننده مجاز است منافع مرتبط را در طول عمر خود بدون نیاز به دریافت مجوز و اجازه از طرف سوم به سومی واگذار کند و مصالحه‌کننده نیز تعهد می‌کند که مبلغ مصالحه را پرداخت کند.
این متن توسط طرف چهارم در تاریخ تاریخ در شرکت نام شرکت و به حضور نام طرف اول و نام طرف دوم و نام شاهد اول و نام شاهد دوم و نام داور در محل محل امضا تنظیم شد.

این قرارداد بین طرفین امضا و تبادل شد و هر قرارداد دارای اعتبار می‌باشد.
در بخش قبل، در مورد مفهوم "عقد صلح عمری" به عنوان یک عقد ضروری توضیح دادیم و یک "نمونه سند صلح نامه" را برای مطالعه و دانلود ذکر کردیم.

در این بخش، فایل دانلودی نمونه قرارداد صلح عمری برای ملک را به اشتراک گذاشته‌ایم تا اگر قصد دارید برای انتقال ملک خود از طریق قرارداد صلح عمری اقدام نمایید، از این فایل برای مراجعه کنید.
ازینجا میتوانید فایل نمونه قرارداد صلح عمری را دریافت نمایید:مطابق با این سند، نمایندگان از طرف من معین شده‌اند تا در صورت وجود هر نوع خطای قلمی در تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
حاضر شوند و سند صلح منعقده را با تغییرات و اصلاحات لازم و بدون دخالت در محتوا و جزئیات آن، تنظیم و امضاء نمایند.

من، آقا/خانم [نام کامل]، با فرزندی به نام [نام فرزند]، با شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] که توسط [سازمان صادر کننده] صادر شده است، متولد [تاریخ تولد] با شماره ملی [شماره ملی] و با آدرس [آدرس] به اصالت از خود یا ولایت [نام ولایت] قیمومت [نام قیمومت] وصایت [نام وصیت] یا وکالت [نام وکیل]، به نمایندگی از طرف [نام نماینده]، به موجب سند [نوع سند] و با دارا بودن تمام اختیارات مربوطه، متعهد می‌شوم تا [جزئیات معامله].
قرارداد صلح عمری، با استفاده از مقررات قرارداد صلح بی دریغ یا قرارداد صلح مبادله‌ای، معمولا در شرایطی منعقد می‌شود که صاحب مال بخواهد تا وضعیت ملک خود را در طول عمر خود مشخص کند.

با این حال، به دلیل عدم اطمینان کامل درباره تمامیت ملک پس از انتقال، او از ورشکستگی مترتب بر این انتقال ملک ترسیده و به همین دلیل از شروطی در زمان انعقاد استفاده می‌کند.
در این قرارداد صلح عمری، به نفع خود، این شرط را درج می‌کند که تا زمان حیات خود، منافع مربوط به ملک به او تعلق خواهد گرفت و او می‌تواند از آن استفاده کند.

در بخش قبل، فایلی حاوی نمونه سند صلحنامه مالکیت را برای دانلود در اختیار شما قرار دادیم.
ممکن است برخی از افراد، به دنبال صلح و حل و فصل مشکلات مربوط به زمین خود باشند، بنابراین در این بخش از مقاله، یک نمونه طرح معاملاتی صلحنامه برای زمین را برای گروهی از علاقمندان قرار داده‌ایم.

این صلحنامه از نوع قرارداد مشخصه و بدون هیچ نوع تقلبی است.
شما می‌توانید این فایل را دانلود کنید و قبل از هرگونه اقدام برای تنظیم صلحنامه، از محتوای این فایل استفاده کنید.

ماده ۴ - رفع ابهام قانونیماده ۴ قانون مربوط به رفع اشتباه قلمی، برای رفع ابهامات قانونی که ممکن است در اسناد و مدارک رسمی و رسیدگی به قضاوت ها به وجود آید، ارائه شده است.
این قانون نقش مهمی در حفظ دقت و صحت اسناد و مدارک عمومی دارد و باعث ایجاد اطمینان حقوقی برای افراد می‌شود.

رفع اشتباه قلمی به مجموعه از روش ها و رویه های قانونی اطلاق می‌شود که برای تصحیح ابهامات و خطاهای نحوی در متن یک اسناد به کار می‌روند.
این رویه ها و روش ها حقوقی تضمین می‌کنند که با توجه به شیوع و تاثیرگذاری خطاهای قلمی در اسناد رسمی، اصلاحات و تصحیحات لازم به صورت قانونی و مشخص صورت بگیرد.

رفع اشتباه قلمی باعث صحت و قطعیت واقعی اسناد می‌شود و مانع از بروز ابهامات قانونی و تداخل در رسیدگی به قضاوت ها می‌شود.
این اصلاحات با استفاده از فنون قانونی و تمرین حقوقی انجام می‌شوند تا توجیه و تعبیر درست و مطلوبی از متون قانونی برای مراجع قضایی و افراد ذینفع فراهم شود.

مادهٔ ۱۲- رفع تعارضات:برای حل هرگونه اختلاف و تعارضی که بین طرفین پیش آید، نخست سعی بر آن است تا طرفین با هم به توافقی برسند.
اگر طرفین نتوانند به توافق برسند، می‌توانند به روش دیگری به رفع تعارضات بپردازند؛ به عنوان مثال به توسعهٔ روابط تجاری و دیپلماسیک یا استفاده از ماهیت تشکیل دادگاه‌ها و سازمان‌های ویژهٔ قضایی، صلح‌آمیز و حل اختلاف می‌پردازند.

در هر صورت، هدف اصلی این است که تعارضات بین طرفین با روشی عادلانه و منصفانه درمان شود.
به طرفین توصیه می‌شود که در حل اختلافات، به اصول عدالت و احترام به حقوق بشر توجه داشته باشند و با نیت خوب و روحیه سازنده به این روند مشارکت کنند.

ماده ۱۱ - اعترافتبصره: هرگونه اعتراف باید به طور صریح و با آگاهی از تبعات آن صورت گیرد.
پاراگراف اول: شخصی که مورد تحقیقات قرار گرفته و مشکوک به ارتکاب جرم است، موظف است در صورت خواسته مقامات قضایی، اعتراف کند.

پاراگراف دوم: اعتراف می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی یا الکترونیکی (به روش‌های الکترونیکی که توسط مراجع قانونی تعیین می‌شود) انجام شود.
پاراگراف سوم: هیچ شخصی نمی‌تواند مجبور شود به خود تجاوز کند یا به اعترافی پرداخته که منافی حقوق اساسی و اصول عدالت طبیعی باشد.

پاراگراف چهارم: اعتراف زیر تاثیر تهدید، خشونت، تابعیت و دیگر عوامل غیرقانونی صورت نگیرد و هیچ اعتباری نخواهد داشت.
پاراگراف پنجم: اعتراف مجرم به تنهایی برای قضاوت درباره ارتکاب جرم کافی نیست، بلکه باید توسط مدارک و شواهد دیگر نیز تقویت شود.

پاراگراف ششم: هیچ شخصی نمی‌تواند به خود تجاوز کند تا به جرمی اعتراف کند که مشمول مجازات قانونی است، مگر آنکه این اعتراف بازدارنده بوده و از ارتکاب جرم جلوگیری کند.
پاراگراف هفتم: هیچ اقدامی نمی‌تواند برای کسب اعتراف تحریک کننده، تحریک کننده ایجاد شده یا حاصل خواهد شد که در تاریخ اعتراف انجام شده باشد.

پاراگراف هشتم: اعتراف مجرم می‌تواند به تعویق بیندازد و در هر مرحله از مراحل تحقیقات و دادرسی معتبر باشد.

خلافی

توافق صلح در انواع مختلفی ارائه می‌شود.
در صلح عمری، مالک ملک خود را به شخص یا اشخاص دیگری منتقل می‌کند، با شرطی که تا زمان زنده بودن مالک، منافع برای خودش حفظ شود و حق استفاده از آن ملک را داشته باشد.

قرارداد صلح عمری، معمولا در شرایطی منعقد می‌شود که فرد مالک، تمایل دارد تا وضعیت ملک خود را در طول عمر خود مشخص کند.
با این وجود، به دلیل عدم اطمینان کامل از انتقال مالکیت پس از انتقال ملک و نگرانی از اخراج شدن از ملک خود، شرطی در قرارداد صلح عمری وارد می‌شود.
این شرط به نفع خود فرد مالک درج می‌شود، که تا زمان حیات او، منافع ملک به فرد انتقال‌دهنده تعلق دارد و او حق استفاده از آن ملک را دارد.
بنابراین، همانطور که متوجه می‌شویم، قرارداد صلح عمری نیازمند دقت و حساسیت زیادی است و ضروری است که با مفاهیم آن آشنا باشیم.

در این مقاله، به معرفی قرارداد صلح عمری می‌پردازیم.
سپس نمونه‌هایی از قرارداد صلح عمری برای ملک، سند صلح‌نامه برای زمین و قرارداد صلح عمری برای آپارتمان را برای دانلود و استفاده شما در اختیار قرار می‌دهیم.

نمونه قرارداد صلح عمری

یکی از انواع قراردادها، قرارداد تسلیم برخی حقوق نامتکافوت به عنوان صلح عمری شناخته می‌شود.
در این نوع قرارداد، صاحب مالکیت یک ملک، حقوق مربوط به آن ملک را به فرد یا اشخاص دیگری واگذار می‌کند، با این شرط که تا زمانی که فرد مالک زنده است، او صاحب منافع مالکیتی از آن ملک است و حق استفاده از آن را نیز دارد.

قرارداد صلح عمری، با استفاده از مقررات قرارداد صلح بی دریغ یا قرارداد صلح مبادله‌ای، معمولا در شرایطی منعقد می‌شود که صاحب مال بخواهد تا وضعیت ملک خود را در طول عمر خود مشخص کند.
با این حال، به دلیل عدم اطمینان کامل درباره تمامیت ملک پس از انتقال، او از ورشکستگی مترتب بر این انتقال ملک ترسیده و به همین دلیل از شروطی در زمان انعقاد استفاده می‌کند.
در این قرارداد صلح عمری، به نفع خود، این شرط را درج می‌کند که تا زمان حیات خود، منافع مربوط به ملک به او تعلق خواهد گرفت و او می‌تواند از آن استفاده کند.

با توجه به اینکه موافقت اجماعی به عنوان یک توافق نهادی در حال حاضر یکی از توافقات متداول و قراردادهای رایج است، در این قسمت از مقاله، یک نمونه توافقنامه موافقت اجماعی و نمونه سند صلح را برای مطالعه و دانلود برای شما قرار داده ایم تا اگر قصد بستن توافقنامه موافقت اجماعی را داشته‌اید، با خواندن این نمونه توافقنامه موافقت اجماعی قبل از تنظیم سند صلح با مضامین و شرایط آن آشنا شوید:

ماده ۱- طرفین:

من، آقا/خانم [نام کامل]، با فرزندی به نام [نام فرزند]، با شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] که توسط [سازمان صادر کننده] صادر شده است، متولد [تاریخ تولد] با شماره ملی [شماره ملی] و با آدرس [آدرس] به اصالت از خود یا ولایت [نام ولایت] قیمومت [نام قیمومت] وصایت [نام وصیت] یا وکالت [نام وکیل]، به نمایندگی از طرف [نام نماینده]، به موجب سند [نوع سند] و با دارا بودن تمام اختیارات مربوطه، متعهد می‌شوم تا [جزئیات معامله].

من شخصی متصالح هستم، به نام.
.
/خانم.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
و فرزند .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
با شماره شناسنامه .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صادره از.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
، متولد.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
و با شماره ملی .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آدرس من .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
به طور اصلی با خودم و یا با ولایتم / قیمومتم / وصایتم / وکالتم / نمایندگی .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
است که به توسط سند .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
و با تمام اختیارات نسبت به انجام معامله می‌توانم.

ماده دوم- درباره سازش، محدودیت‌ها و مکان آن:

اینجانب موکلاندرسین متعهد به حریم خصوصی شما هستم.
اطلاعات شخصی شما، به ویژه متونی که شما به من می‌دهید، به طور محرمانه و امن نگهداری می‌شود.
همچنین، با کمک هوش مصنوعی، سعی می‌کنم بتوانم بهترین پاسخ را برای شما ارائه دهم.
اما باید تاکید کنم که من یک موکل هوش مصنوعی هستم و قادر به درک کامل معنا و مفهوم هر جمله نیستم.
بنابراین، توصیه می‌کنم برای موضوعات حساس یا حقوقی، به یک وکیل حقوقی مراجعه کنید.

ماده 3 - جواز تعامل بدون ممنوعیتدر این ماده تأکید می‌شود که تعاملات بدون هیچگونه ممنوعیتی مجاز است.
این قاعده با استفاده از تگ مجاز و بدون هیچگونه ممنوعیتی تأکید بیشتری می‌کند.

بر اساس اعترافات متفاهمان و تصالح‌طلبان، آن‌ها به عنوان افرادی مجاز به معامله شناخته می‌شوند و هیچ مسئولیتی نتیجهٔ بیانات خود را به طور شخصی بر عهده نمی‌گیرند.

ماده ۴ - رفع ابهام قانونیماده ۴ قانون مربوط به رفع اشتباه قلمی، برای رفع ابهامات قانونی که ممکن است در اسناد و مدارک رسمی و رسیدگی به قضاوت ها به وجود آید، ارائه شده است.
این قانون نقش مهمی در حفظ دقت و صحت اسناد و مدارک عمومی دارد و باعث ایجاد اطمینان حقوقی برای افراد می‌شود.
رفع اشتباه قلمی به مجموعه از روش ها و رویه های قانونی اطلاق می‌شود که برای تصحیح ابهامات و خطاهای نحوی در متن یک اسناد به کار می‌روند.
این رویه ها و روش ها حقوقی تضمین می‌کنند که با توجه به شیوع و تاثیرگذاری خطاهای قلمی در اسناد رسمی، اصلاحات و تصحیحات لازم به صورت قانونی و مشخص صورت بگیرد.
رفع اشتباه قلمی باعث صحت و قطعیت واقعی اسناد می‌شود و مانع از بروز ابهامات قانونی و تداخل در رسیدگی به قضاوت ها می‌شود.
این اصلاحات با استفاده از فنون قانونی و تمرین حقوقی انجام می‌شوند تا توجیه و تعبیر درست و مطلوبی از متون قانونی برای مراجع قضایی و افراد ذینفع فراهم شود.

مطابق با این سند، نمایندگان از طرف من معین شده‌اند تا در صورت وجود هر نوع خطای قلمی در تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
حاضر شوند و سند صلح منعقده را با تغییرات و اصلاحات لازم و بدون دخالت در محتوا و جزئیات آن، تنظیم و امضاء نمایند.

ماده 5- به موجب توافقی (جابه‌جایی قضایی)

مبلغی به ارزشی قابل توجه از حقوق و مصالح متعلق به ایشان انتقال یافته است، همچنین ایشان به صورت کاملاً اظهاری مبلغ مذکور را دریافت خواهند کرد.

ماده ۶ - گزینه‌هاگزینه‌ها یکی از اصول اساسی است که در بسیاری از موارد ما را در انتخاب‌هایمان هدایت می‌کند.
آن‌ها ما را قادر می‌سازند تا بین چندین گزینه متفاوت انتخاب کنیم و به اندازه کافی انعطاف پذیر باشیم تا در جهت‌های مختلف حرکت کنیم.
گزینه‌ها نقش مهمی در هر تصمیمی ایفا می‌کنند.
آن‌ها می‌توانند ما را در تعیین مسیر، انتخاب هدف‌ها و حل مشکلات در مسیر زندگی یاری کنند.
همچنین، انتخاب درست یک گزینه می‌تواند باعث رشد و پیشرفت ما شود تا به هدف‌های خود برسیم.
از طریق استفاده مناسب از گزینه‌ها، می‌توانیم زندگی خود را با تفاوت‌ها و انتخاب‌های مختلف رنگارنگ کنیم.
به معنای واقعی، گزینه‌ها مبادلاتی هستند که ما با جهان انجام می‌دهیم و با توجه به سلیقه و آرزوهایمان، می‌توانیم راه‌های مختلفی را کشف کنیم و زندگی خود را به شکلی خلاقانه و منحصربفرد شکل دهیم.

اسقاط کافه خیارات، به ویژه خیار غبن و خیارهای فاحش و افحش، مورد شرط و تدلیس قرار گرفته است که توسط طرفین انجام شده است.

تبصره: متصالحین توافق کرده‌اند که برای مدت ۳۰ سال پس از تاریخ انعقاد قرارداد، امکان فسخ قرارداد در صورت نیاز وجود دارد.
این اقدام برای فسخ صلح عمری توسط داور انجام خواهد شد.

ماده ۷ - مزایای مشمول توافق

براساس اظهار و اقرار ارائه شده، مصالح و منافع مربوط به مصالحه قبلاً به هیچ فردی واگذار نشده است.
با این حال، طبق این سند، افراد متصالحه‌کننده به منظور بهره‌برداری در طول عمر خود از این منافع استفاده رایگان خواهند کرد و مصالحه شده را همچنان در اختیار خود خواهند داشت.
همچنین، بر اساس شرایط توافق، مصالحه‌کننده مجاز است منافع مرتبط را در طول عمر خود بدون نیاز به دریافت مجوز و اجازه از طرف سوم به سومی واگذار کند و مصالحه‌کننده نیز تعهد می‌کند که مبلغ مصالحه را پرداخت کند.

مورد 8 - آگاهی طرف‌های متفقین از شرایط

«متصالحین» در حین مطالعه سند و آشنایی با محتویات، جزئیات، مستندات و محدودیت‌های آن به همراه تعیین میزان صلح برای هر فرد، با اطلاع کامل و با رضایت خود این سند را با حضور شاهدان مورد تأیید خود امضا کردند.

ماده 9- هزینه نگهداریهزینه نگهداری به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که برای حفظ و نگهداری معیارها و استانداردهای لازم در نظر گرفته می‌شود.
این هزینه‌ها به منظور تضمین استمرار عملکرد صحیح و اثربخش مربوط به حوزه موردنظر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مقدار و دلیل تعیین هزینه‌های نگهداری در سیستم‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد.
ممکن است این هزینه‌ها شامل مواردی همچون تعمیر و نگهداری تجهیزات، بروزرسانی نرم‌افزارها، مستندسازی فرآیندها و آموزش کارکنان باشد.
ضمناً هزینه‌های نگهداری باید به صورت عادلانه و متناسب با نیازها و فعالیت‌های مرتبط با حوزه مربوطه برآورد شده و جزء بودجه عمومی در نظر گرفته شوند.
این هزینه‌ها باید در قالب برنامه های مدیریت منابع مالی بررسی و پیگیری شوند تا میزان اثربخشی و بهره‌وری آنها مشخص شود.

هزینه‌های اصلی مرتبط با اجاره بر عهده‌ی مستأجر قرار دارد و هزینه‌های مصرفی مانند برق، آب، تلفن، شارژ، نقاشی، و .
.
.
به عهده‌ی مالک است.

ماده 10 - تعمیرات اساسیتوجه: این ماده به تعمیرات اساسی مربوط می‌شود و ضمن تأسیس و نگهداری بهینه ساختمان، اهمیت بسیاری را دارد.
مطابق با قوانین و مقررات، هر گاه که ساختمان نیاز به تعمیرات اساسی و مهمی داشته باشد، باید اقدامات لازم برای تعمیر و بازسازی آن صورت گیرد.
در صورتی که نیاز به تعمیرات اضطراری داشته باشد، باید تمامی موارد فنی و مهندسی را مدنظر قرار داده و از طریق متخصصین صلاحیت‌دار و مجرب انجام شود.
برای تعمیرات اساسی، لازم است نهادها و اشخاص ذی‌صلاح مسئولیت انجام تعمیرات و نیز تأمین منابع مالی لازم را بعهده بگیرند.
همچنین، تعمیرات باید به گونه‌ای انجام شود که هیچ گونه خطری به افراد و مالکیت ها وارد نشود و ساختمان پس از تعمیرات، در وضعیت اصلی قبلی یا بهبود یافته قرار گیرد.
بدیهی است که تعمیرات صورت گرفته باید با استانداردها و ضوابط فنی مرتبط همخوانی داشته باشد و رعایت کننده نیازهای فنی و محیط زیست باشد.
همچنین، پس از انجام تعمیرات اساسی، لازم است به منظور اطمینان از صحت و سلامت ساختمان، آزمون‌های لازم انجام شود و مدارک مربوطه تهیه شود.
تعمیرات اساسی جزء وظایف سازمان‌ها و مالکان ملک می‌باشد و باید با دقت کامل انجام شود.

متصالحین، بدون نیاز به اجازه از طرف مصالح، می‌توانند تعمیرات اساسی و حتی تغییرات در ظاهر صلح را انجام دهند.

ماده 11 - اعترافتبصره: هرگونه اعتراف باید به طور صریح و با آگاهی از تبعات آن صورت گیرد.
پاراگراف اول: شخصی که مورد تحقیقات قرار گرفته و مشکوک به ارتکاب جرم است، موظف است در صورت خواسته مقامات قضایی، اعتراف کند.
پاراگراف دوم: اعتراف می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی یا الکترونیکی (به روش‌های الکترونیکی که توسط مراجع قانونی تعیین می‌شود) انجام شود.
پاراگراف سوم: هیچ شخصی نمی‌تواند مجبور شود به خود تجاوز کند یا به اعترافی پرداخته که منافی حقوق اساسی و اصول عدالت طبیعی باشد.
پاراگراف چهارم: اعتراف زیر تاثیر تهدید، خشونت، تابعیت و دیگر عوامل غیرقانونی صورت نگیرد و هیچ اعتباری نخواهد داشت.
پاراگراف پنجم: اعتراف مجرم به تنهایی برای قضاوت درباره ارتکاب جرم کافی نیست، بلکه باید توسط مدارک و شواهد دیگر نیز تقویت شود.
پاراگراف ششم: هیچ شخصی نمی‌تواند به خود تجاوز کند تا به جرمی اعتراف کند که مشمول مجازات قانونی است، مگر آنکه این اعتراف بازدارنده بوده و از ارتکاب جرم جلوگیری کند.
پاراگراف هفتم: هیچ اقدامی نمی‌تواند برای کسب اعتراف تحریک کننده، تحریک کننده ایجاد شده یا حاصل خواهد شد که در تاریخ اعتراف انجام شده باشد.
پاراگراف هشتم: اعتراف مجرم می‌تواند به تعویق بیندازد و در هر مرحله از مراحل تحقیقات و دادرسی معتبر باشد.

می‌گویند کسانی که با هم سازش کرده‌اند، در طول زندگی خود هیچ گونه ادعایی درباره صلح و حق عمر نمی‌کنند و اگر به هر نحوی این ادعا را مطرح کنند، به عنوان تخلف از شرط توافق شده، باعث فسخ قرارداد و خراب شدن روابطشان می‌شود.

مادهٔ ۱۲- رفع تعارضات:برای حل هرگونه اختلاف و تعارضی که بین طرفین پیش آید، نخست سعی بر آن است تا طرفین با هم به توافقی برسند.
اگر طرفین نتوانند به توافق برسند، می‌توانند به روش دیگری به رفع تعارضات بپردازند؛ به عنوان مثال به توسعهٔ روابط تجاری و دیپلماسیک یا استفاده از ماهیت تشکیل دادگاه‌ها و سازمان‌های ویژهٔ قضایی، صلح‌آمیز و حل اختلاف می‌پردازند.
در هر صورت، هدف اصلی این است که تعارضات بین طرفین با روشی عادلانه و منصفانه درمان شود.

به طرفین توصیه می‌شود که در حل اختلافات، به اصول عدالت و احترام به حقوق بشر توجه داشته باشند و با نیت خوب و روحیه سازنده به این روند مشارکت کنند.

کلیه اختلافات و دعاوی ایجاد شده در ارتباط با این قرارداد، از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، با توجه به قانون، به صورت قطعی توسط وکیل دادگستری محترم آقا/خانم [نام وکیل] رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
مدت زمان داوری تا 3 ماه از تاریخ ارجاع می‌باشد و رای از طریق اظهارنامه به طرفین ابلاغ می‌شود.
طرفی که موجبات تخطی از شرایط را ایجاد کرده است، مکلف به پرداخت حق الزحمه داور به میزان [.
.
.
مبلغ.
.
.
] است.

تبصره: شرط داوریکه در اینجا ذکر شده، به عنوان یک موافقت‌نامه مستقل و مجزا از قرارداد اصلی در نظر گرفته می‌شود و هیچ تأثیری از لحاظ فسخ یا انفساخ در قوانین مرتبط نداشته و در هرصورت ملزم کننده است.

این متن توسط طرف چهارم در تاریخ تاریخ در شرکت نام شرکت و به حضور نام طرف اول و نام طرف دوم و نام شاهد اول و نام شاهد دوم و نام داور در محل محل امضا تنظیم شد.
این قرارداد بین طرفین امضا و تبادل شد و هر قرارداد دارای اعتبار می‌باشد.

محلی که مصالح در آن قرار دارند، محلی است که متصالحین نیز در آن حضور دارند.
در این محل، داوران و شاهدان همچنین امضا می‌کنند.

برای بارگیری نمونه قرارداد صلح عمری، بر روی دکمه دانلود کلیک کنید:`ازینجا میتوانید فایل نمونه قرارداد صلح عمری را دریافت نمایید:`

نمونه قرارداد صلح عمری برای ملک

در بخش قبل، در مورد مفهوم "عقد صلح عمری" به عنوان یک عقد ضروری توضیح دادیم و یک "نمونه سند صلح نامه" را برای مطالعه و دانلود ذکر کردیم.
در این بخش، فایل دانلودی نمونه قرارداد صلح عمری برای ملک را به اشتراک گذاشته‌ایم تا اگر قصد دارید برای انتقال ملک خود از طریق قرارداد صلح عمری اقدام نمایید، از این فایل برای مراجعه کنید:"فایل دانلود نمونه قرارداد صلح عمری برای ملک"

جهت دانلود فایل نمونه قرارداد صلح عمری ملک، بر روی دکمه دانلود فایل کلیک کنید:

نمونه قرارداد صلح عمری برای زمین

در بخش قبل، فایلی حاوی نمونه سند صلحنامه مالکیت را برای دانلود در اختیار شما قرار دادیم.
ممکن است برخی از افراد، به دنبال صلح و حل و فصل مشکلات مربوط به زمین خود باشند، بنابراین در این بخش از مقاله، یک نمونه طرح معاملاتی صلحنامه برای زمین را برای گروهی از علاقمندان قرار داده‌ایم.
این صلحنامه از نوع قرارداد مشخصه و بدون هیچ نوع تقلبی است.
شما می‌توانید این فایل را دانلود کنید و قبل از هرگونه اقدام برای تنظیم صلحنامه، از محتوای این فایل استفاده کنید.

برای دریافت نمونه قرارداد صلح عمری برای زمین، به دکمه دانلود فایل کلیک کنید: دانلود

نمونه قرارداد صلح عمری برای آپارتمان

هم‌اکنون اکثر افراد در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و به نسبت ملک‌های دیگر، آپارتمان‌ها مورد استفاده بیشتری قرار دارند.
به همین دلیل، تعداد زیادی از قراردادهای صلح عمری برای انتقال آپارتمان بسته می‌شوند.
در این مقاله، نمونه‌ای از یک قرارداد صلح عمری برای آپارتمان برای دانلود قابل دسترسی است.
اگر شما هم دنبال صلحی برای آپارتمان خود به صورت عمری هستید، می‌توانید از این نمونه و روال آن استفاده کنید.

سوالات پر تکرار

 1. در این مقاله، به تعریف "دادسرای منحصر به فرد سرقت"، معرفی سایت مرتبط با آن و آدرس و تلفن این دادسرا و همچنین ساعت کاری آن اشاره می‌شود.
  همچنین، برای دادسرای ویژه سرقت ناحیه 34 و ناحیه 15 تهران، آدرس، شماره تلفن و ساعت کاری آن‌ها ذکر شده است.
  جرم سرقت به عنوان یکی از پررایج‌ترین جرایم علیه اموال در قوانین مجازات اسلامی شناخته شده است و معامله با این جرم شامل دو مرحله تحقیقات ابتدایی در دادسرا و صدور رای توسط دادگاه است.
  دادسراهای ویژه تأسیس شده‌اند تا به طور خاص به سرقت می‌پردازند و آگاهی از آدرس، شماره تماس و ساعت کاری آن‌ها اهمیت دارد.
  علاوه بر این، جرم زورگیری و دیگر جرایم علیه اموال در قانون مجازات اسلامی قابل مجازات هستند و متضرر می‌تواند شاکایت خود را درباره متهمان ارائه دهد.
  تشکیل دادسراهای تخصصی به منظور بهبود تقسیم بندی کار بین انواع دادسراها است و در این بین، دادسراهای ویژه جرایم پزشکی، روحانیت، کارمندان دولت و غیره وجود دارند.
  ساعت کاری دادسراها، شامل دادسرای ویژه سرقت ناحیه 34 و ناحیه 15، از سایر دادسراهای کیفری تفاوتی ندارد و در سراسر کشور از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ ظهر، آماده ارائه خدمات به مردم هستند.
  (مقاله مکمل را مطالعه کنید)

نتیجه گیری

در نهایت، می توان نتیجه گیری کرد که قرارداد صلح عمری ملک از مهمترین اسناد قانونی است که برای حل و فصل اختلافات و تضمین حقوق طرفین استفاده می شود.
با امضای این قرارداد، طرفین با آگاهی کامل از شرایط و محدودیت های صلح، اقدام به انجام تغییرات و تعمیرات اساسی در ظاهر صلح می کنند.

همچنین، این قرارداد امکان فسخ صلح عمری در صورت نیاز را پس از ۳۰ سال از تاریخ انعقاد قرارداد فراهم می کند.
هدف اصلی این قرارداد، رفع ابهامات قانونی و حفظ دقت و صحت اسناد و مدارک فراهم شده است.

اعتراف نیز در این قرارداد تصریح شده و به جرمی که تحت تاثیر تهدید، خشونت و عوامل غیرقانونی صورت گیرد، اعتباری نخواهد داشت.
با توجه به اهمیت این قرارداد، طرفین توصیه می شود که با رعایت اصول عدالت و احترام به حقوق بشر، به حل و فصل اختلافات خود بپردازند.