پشتیبانی : 021 - 2842 - 6599

استعلامشماره شباشبا ملیشبا ملتشبا صادرات
شبا سپه
Furstenstein in Germany

Furstenstein in Germany

نام های دیگر : Firstenshtajn , Fjurstenshtajn , Fuerstenstein , F�rstenstein , fei er si teng si tai yin , fwrstnshtayn , , , , ,

موقعیت مکانی روی نقشه :برای مشاهده نقشه کلیک کنید

در طول تاریخ، بسیاری از شهرها در جهان به عنوان مرکزهای تجاری و اقتصادی از خود گفتند.شماره شبا بانک ایران ونزوئلا شهر فوراستنشتاین در کشور آلمان یکی از این شهرها است که به عنوان یکی از مهمترین مرکزهای بانکی و اقتصادی در اروپا شناخته می شود. برای درک بهتر در مورد اقتصاد، تاریخچه و بانکداری شهر فوراستنشتاین، بهتر است با تاریخچه این شهر آشنا شویم.

شهر فوراستنشتاین در شمال غربی آلمان در ایالت براندنبرگ واقع شده است.تبدیل کارت به شبا بانک ایران ونزوئلا این شهر برای نخستین بار در سال 1207 میلادی توسط آلبرشتون از شاهزادگان براندنبرگ تأسیس شد. همچنین فوراستنشتاین از نظر تاریخی مرتبط با خانواده‌ای نجیب به نام فوراستنبرگ است که در قرن یازدهم از سوی پادشاه های آلمانی به منظور حفظ امنیت منطقه فوراستنسکی آلمان تأسیس شده است.

شهرنوشتی.تبدیل کارت به حساب بانک ایران ونزوئلاووه ژاموزشااوون سوزی اکسوزام اوباویتشر هاوت واق بیتریتن شیحارگ
ازیری یوگورا دهوشته
اینفورمشل هازاردینگ القویست ا
فورتیوس ساپینت در طول تاریخ، بسیاری از شهرها در جهان به عنوان مرکزهای تجاری و اقتصادی از خود گفتند .شهر فوراستنشتاین در کشور آلمان یکی از این شهرها است که به عنوان یکی از مهمترین مرکزهای بانکی و اقتصادی در اروپا شناخته می شود. برای درک بهتر در مورد اقتصاد، تاریخچه و بانکداری شهر فوراستنشتاین، بهتر است با تاریخچه این شهر آشنا شویم. شهر فوراستنشتاین در شمال غربی آلمان در ایالت براندنبرگ واقع شده است. این شهر برای نخستین بار در سال 1207 میلادی توسط آلبرشتون از شاهزادگان براندنبرگ تأسیس شد. همچنین فوراستنشتاین از نظر تاریخی مرتبط با خانواده‌ای نجیب به نام فوراستنبرگ است که در قرن یازدهم از سوی پادشاه های آلمانی به منظور حفظ امنیت منطقه فوراستنسکی آلمان تأسیس شده است.