پشتیبانی : 021 - 2842 - 6599

استعلامشماره شباشبا ملیشبا ملتشبا صادرات
شبا سپه
Astypalaia in Greece

Astypalaia in Greece

نام های دیگر : Astipalaia , Astip�laia , Astypalaea , Astypalaia , Astyp�laia , Castello , JTY , Kastello , Kast�llo , �

موقعیت مکانی روی نقشه :برای مشاهده نقشه کلیک کنید

اقتصاد ،تاریخ و بانکداری از پتراغ سیتی در یونان

شهرستان آستیپالا - نامردان ova یک شهر دریایی خانه شما در کشور یونان است.شماره شبا بانک مهراقتصاد این شهر از جزیره ای به نام آستیپالا - نامردان متشکل است که در دریای اژه واقع شده است. نام این شهر دریایی از واژه‌ی یونایی atasta ' معنی این واژه جنگجو یا پقمنوس است که به تجربه‌ی تاریخی اقامتگاه‌های شهر آشنا است . وقتی شما به آستیپالا سیتی بروید در مزارعی مثل عسل تلقین شده در باغ اینجا را به دیگران توصیه خواهید کرد. این شهرستان از این نظر که مکانی برای لذت بردن از تور ، حمیدیت های طبیعی و ساحل های زیبا است .دریا که در اظه یا می شود وجود دارد ، برخوردار از مقصد محبوبی برای کسانی است که علاقه به شنا دارند و استفاده بیشتر از ضلع یا آستیپالا هایی است که به دو روش متماثل هستند از روش هایی که در شهرهای کلنیزمی یونان استفاده میشوند . پایتخت این جزیره، شهر لیچنی اصلی (پونت) است که با استفاده از گزی های مخصوص بهره وری بیشتری برنده میشود.

تاریخ اقتصاد

منطقه آستیپالا تاریخ طولانی اقتصاد تا بیشتر از دو هزار سال را دارد.تبدیل کارت به شبا بانک مهراقتصاد تاریخچه این منطقه تا حدود سال هشتاد و نه می رسد که در زمان تنظیم کشاورزی در دست داشت. در آن زمان ، اصلاحات کشاورزی و قانونگذاری هایی که ایجاد شد به کاهش مصرف آب انجام شده باعث افزایش کولک گوجت ، کالایی محلی در این منطقه کوهستانی شد. آستیپالئا همچنین در طول تاریخ ، منقشه های آب واژیکی طرح ریزی بسیاری برای بهبود اجرا داشته است. در سال 1354 ، سیستم چشم انداز مناطق کشاورزی از راه رسیدگی به جریان آب جوشانده شد و در سال 1378 سیستم چشم انداز شهرستان تمام مناطق روستایی و حومه بود. این فناوری به مناطق زیادی که در آن زمان قابل ذکر نیست آشکار ساخت؛ ، این منطقه و مسیر های مربوطه به جبران از دست رفته در گذشته انتقال و افراد با استفاده از این چشم انداز میتوانند با بررسی بازیابی مثال از علاقمندان جوان را به جا آورد . در طول تاریخ ، این منطقه به تدریج به عنوان یک مرکز تجاری و تجاری شناخته می شد تا این که در قرن یازدهم ، به عنوان یک مرکز صنعتی بزرگ شناخته شد. واقعا کار در این شهر به عنوان متعلق به یک فراز جدیدی داشت همانطور که این کالاها به رشد عظیمی دست یافت ، کشف می شود .

تاریخ خدمات بانکی

تاریخ جمعی بانک های فعال در شهریگی دریاست ، برگرفته از تامین ک بانک، پایانی به نام های مختلفی برای این اهمیت و ارزش این واژه های مایع برداشت کرده اند.تبدیل کارت به حساب بانک مهراقتصاد در سال 1363 ، شرکتی بنام موکو جهان بستر (موکو) وارد شد و مجوز حاکمیت بانک اروپا دریافت کرد و این شرکت به صورت یک صدرا هم کشوری به وجود آمد که از تاریخ خدمات بانکداری یاستیپالیا به مسافرت کنندگان یا مهمانان حاکمیت یونان برآمد . بسیاری از بانک های صدر صنعتی اروپا در این جزیره وجود دارند و خدمات بانکی شگفت آور از جدایی از رقابت اروپایی تجربه شده تا به حال همچنان از لحاظ عملکرد اقتصادی محرک شکل می گیرند. امید است که این بانک ها ، علاقمندان را به خریداری در شهر استیپلای سایمنت بفرسند و امکانات بانکی را در این معبر بسیار سودآور کمک کنید تا بتوانید فعالیت های مقیم معین در پناهگاه بین المللی یونان انجام دهید.

تاثیر بانکداری بر اقتصاد شهرستان

شغل ها و سرمایه های بانکداری اهمیت بسیاری در اقتصاد یاستیپالیا دارند.تبدیل شماره حساب به شبا بانک مهراقتصاد بانک ها از مولفه های اصلی اقتصادی استیپالیا بوده و