پشتیبانی : 021 - 2842 - 6599

استعلامشماره شباشبا ملیشبا ملتشبا صادرات
شبا سپه
Zibello in Italy

Zibello in Italy

نام های دیگر : Zibello , jiberro ,

موقعیت مکانی روی نقشه :برای مشاهده نقشه کلیک کنید

ابتکار خیریه و بانکداری در شهر زیبلو ایتالیا

زیبلو یکی از شهرهای پنج استان لومباردی ایتالیا است و در منطقه پارما قرار دارد.شماره شبا بانک کارآفرین این شهر با برخورداری از یک واحد معروف به سروان در بخش میزبانی گوشت خوک خاص خود مشهور است. اما زیبلو در حوزه اقتصاد و بانکداری نیز تاریخچه واقعی دارد که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

تاریخچه اقتصاد شهر زیبلو

اقتصاد زیبلو به طور طبیعی با ایجاد یک واحد گوشت خوک خوب شروع شد.تبدیل کارت به شبا بانک کارآفرین این واحد در سال 1962 توسط اندرچه بانکای زیبلو تأسیس شد. پس از افزایش تولید و رشد این واحد، اقتصاد شهر زیبلو نیز بهبود یافت. در دهه 1970 این بانک با نام "بانک کشاورزی" شناخته می شود و امکانات مالی خود را به صورت فزاینده ارائه می دهد.

متأسفانه، در دهه 1990، این بانک تحت فشار قرار گرفته و تصمیم گرفته شد که تعطیل شود.تبدیل کارت به حساب بانک کارآفرین این باعث شد تا اعتبار بانکداری در شهر زیبلو به خطر بیافتد. اما شهروندان و مقامات محلی تصمیم گرفتند تا برای حفظ اعتبار بانکداری و اقتصاد محلی اقدام کنند.

تشکیل موسسه خیریه

با همکاری بانکهای محلی و شهروندان، در سال 1991 موسسه خیریه زیبلو تأسیس شد.تبدیل شماره حساب به شبا بانک کارآفرین این موسسه به عنوان بانکی خیریه عمل می کند و هدف اصلی آن حفظ اعتبار بانکداری در شهر زیبلو و کمک به جوانان محلی برای آموزش مالی و کسب و کار است. تلاش های این موسسه باعث شده است تا اعتماد عمومی به اقتصاد محلی و بانکداری در شهر زیبلو بازیابی گردد.

شبکه بانکداری زیبلو

شبکه بانکداری زیبلو به صورت غیرانتفاعی عمل می کند و از طریق موسسه خیریه به وجود آمده است.تبدیل شبا به حساب بانک کارآفرین این شبکه بانکداری در سالهای اخیر به شدت رشد کرده است و از تمامی زیبلویی ها حمایت می کند. این شبکه بانکداری، امکانات مالی ضد ورشکستگی را به شهروندان محلی ارائه می دهد و آنها را در مقابل بحران های مالی محافظت می کند.

شبکه بانکداری زیبلو از طریق موسسه خیریه صدها بسته اعتباری به خانوارهای محلی ارائه می دهد. این بسته های اعتباری شامل وام های کوتاه مدت و بلند مدت، وام های مسکن، وام های برای ایجاد یا توسعه کسب و کارها و اعتبارات تجاری است.

از طرف دیگر، موسسه خیریه زیبلو برنامه های آموزش مالی را برای جوانان محلی ارائه می دهد تا آنها را برای مدیریت مالی مسئولانه آموزش دهد. آموزش مالی به جوانان مزایای بسیاری دارد از جمله افزایش آگاهی مالی، کاهش بدهی و ارتقای زندگی مالی طبقه متوسط.

نتیجه گیری

می توان گفت که اقتصاد و بانکداری در شهر زیبلو اهمیت بسیاری دارد و تمامی شهروندان و مقامات محلی در حفظ اعتبار بانکداری در این شهر و تقویت اقتصاد محلی مشارکت می کنند. این نمونه عالی از همکاری بین بخش های عمومی و خصوصی است که موجب توسعه اقتصادی و بهبود شرایط جامعه می شود. همچنین، برنامه های آموزش مالی برای جوانان بهبودی مالی طبقه متوسط را همراه خواهد داشت.